Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wspieranie Rodzinnej Pieczy Zastępczej - poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne w ramach projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”

W  ramach projektu pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych uczestnicy projektu tj. 32 rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych i poradnictwie psychologicznym.

Poradnictwo psychologiczne odbywało się w terminie od 09.05.2017 r. do 31.05.2017 r., natomiast badania psychologiczne od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

W ramach poradnictwa psychologicznego psycholog miał za zadanie zdiagnozować sytuację problemową, zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby rodziny. Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

12 września 2017
Czytaj więcej o: Wspieranie Rodzinnej Pieczy Zastępczej - poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Trening Zastępowania Agresji

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Trening Zastępowania Agresji w ramach projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”.

W ramach projektu p.n „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego             w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 31.07.2017 r. do 05.08.2017 r. odbył się wyjazd rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi. Rodziny pojechały na pięciodniowy wyjazd do pięknej miejscowości Chotowa położonej w województwie podkarpackim. Podczas pięciodniowego pobytu rodzice zastępczy oraz ich podopieczni pod okiem doświadczonych trenerów uczestniczyli  w zajęciach związanych z realizacją projektu. Rodzice zastępczy wzięli udział w Treningu Kompetencji Rodzicielskich mającym na celu poprawę umiejętności  radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Trening Kompetencji Rodzicielskich obejmował następujące tematy: relacje rodzic – dziecko, pochwała opisowa a tradycyjna, komunikacja
z dzieckiem, moje granice psychologiczne – granice w relacjach rodzinnych, kary ranią – konsekwencje wychowują.

Podopieczni uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji nakierowanego na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kontroli emocji. Trening Zastępowania Agresji obejmował zajęcia praktyczne, jak również teoretyczne takie jak: trening pozytywnej komunikacji, trening zachowań asertywnych.

Uczestnikom przez cały czas wyjazdu towarzyszyła słoneczna pogoda. Popołudniami rodzice zastępczy wraz ze swoimi pociechami aktywnie spędzali wolny czas ciesząc się pięknymi widokami urokliwego miasteczka. Podczas całego pobytu panowała miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca integracji rodziców i dzieci. Rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi miały okazje zaprzyjaźnić się i wymienić się  doświadczeniami.

12 września 2017
Czytaj więcej o: Trening Kompetencji Rodzicielskich i Trening Zastępowania Agresji

Informacja

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Dział ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynny. W środę 16 sierpnia czynne do 15:30.

7 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły w załacznikach.

4 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wynik postępowania - zadanie "Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych"

Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie „Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych”

Rodziny Zastępcze

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”
Michel Quoist

 

PCPR w Skarżysku- Kamiennej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Zainteresowanych tą formą pieczy zastępczej zapraszamy po bliższe informacje do naszej siedziby, która mieści się przy Placu Floriańskim 1 (parter) w Skarżysku- Kamiennej lub prosimy o kontakt telefoniczny: 41 25 21 953

 

4 lipca 2017
Czytaj więcej o: Rodziny Zastępcze

Spotkanie partnerów "Paktu Zatrudnieniowego"

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, 20 czerwca 2017r. spotkali się partnerzy zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp rozmawiali tym razem o kolejnym etapie realizacji projektu, a przede wszystkim podsumowali efekty dotychczasowej aktywizacji zawodowej.

W efekcie testowania innowacyjnego narzędzia Jobfirma 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę, 4 osoby odbywają staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia, jedna osoba rozpoczęła udział w pracach społecznie użytecznych.
Do momentu zakończenia realizacji projektu, czyli do 31 sierpnia br., osoby bezrobotne oraz pracodawcy nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu.

Przedstawiono także zasady realizacji drugiego naboru grupy odbiorców

30 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Spotkanie partnerów "Paktu Zatrudnieniowego"

Pakt Zatrudnieniowy - informacja

Nawiązując do ustaleń na spotkaniu Paktu Zatrudnieniowego 20 czerwca br. w zakresie II naboru do projektu informujemy, że udało nam się pozyskać 3 pracodawców zgłaszających  3 oferty stażu i 4 oferty pracy dla osób bezrobotnych 50 +
Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy w zakładce "Pakty Zatrudnieniowe" na stronie Lidera Paktu:
http://skarzysko.praca.gov.pl/ii-nabor-oferty-pracy/stazu.//-/asset_publisher/phmmqlIu7RkC/content/4998585-oferty

30 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Pakt Zatrudnieniowy - informacja

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500001140-N-2017 z dnia 26-06-2017 r.

Skarżysko-Kamienna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534156-N-2017 
Data: 19/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29105379800000, ul. Plac Floriański  1, 26110   Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 521 953, e-mail pcpr.sko@wp.pl, faks 41 2521953 w. 16. 
Adres strony internetowej (url): http://www.pcprskarzysko.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: 2017-06-28, godzina: 09:30  
W ogłoszeniu powinno być: 2017-07-03, godzina: 08:30  

26 czerwca 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA