Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku -Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny rodziny zastępcze z terenu Powiatu Skarżyskiego. na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży" - część 2. Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 27.02.2018 r. o godz. 9.00

31 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie na spotkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Skarżyskiego, na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Cyberprzemoc wśród młodzieży."
Spotkanie to odbedzie się w naszej jednostce w dniu 31.0.01.2018 r. o godz. 10.30

9 stycznia 2018
Alicja Wereszczak
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Rodzinna opieka zastępcza jako forma pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie.
Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 28.12.2017 r o godz. 10.30.
Zapraszamy. "

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na debatę

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie w ramach tegorocznej Akcji Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz", na którym zostanie poruszony temat - "Rodzina zastępcza - najlepsza forma opieki nad dzieckiem skrzywdzonym".
Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 29.11.2017 r o godz. 10.30.
Zapraszamy.

10 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

 

9 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom piątej edycji konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”. Konkurs zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w powiecie skarżyskim. Udział w nim mógł wziąć każdy! Regulamin nie przewidywał żadnych ograniczeń. Jednak największą popularnością cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Oto lista nagrodzonych osób:

Kategoria wiekowa:

1-6 lat

1. Paweł Grzelak

2. Iga Stefańska

3. Monika Szymczyk

7-12 lat

1. Piotr Miernik

2. Oliwia Pawelec

3. ex aequo: Zuzanna Chrząszcz, Julia Tusznio

13- 18 lat

1. Zofia Kamińska

2. Sara Seńkowska

3. Grzegorz Jędrzejczyk

Wyróżnienia:

1-6 lat

  1. Remigiusz Margus

  2. Wiktoria Jankowska

7-12 lat

  1. Liliana Rurarz

  2. Oskar Łutczyk

Nagrody wręczyli Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski, sponsorzy: Paweł Werens z firmy „Medos” i Michał Lulkowski- firma „Lulex” oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Perkowski. Następnie konkurs „na żywo” o tematyce związanej z rodziną i rodzicielstwem zastępczym poprowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR-u.

Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród: Pawłowi Werensowi z firmy „Medos”, Michałowi Lulkowskiemu z firmy „Lulex” Wojciechowi Żelaśkiewiczowi- „Kombinat Formy”, Jackowi Kornackiemu- hurtownia „Kornel”, Katarzynie Michnowskiej- Małek- Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Posterunkowi Straży Ochrony Kolei oraz firmie „Spartan”, a także Pani Jolancie Jagiełło za poprowadzenie uroczystości.

Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Sali- Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Skarżysku- Kamiennej pokonkursową wystawę prac można zobaczyć w bibliotece przy Placu Floriańskim 1.

 

9 listopada 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

Wyniki konkursu "Rodzina Zastępcza? - WARTO"

Przejdź do - Wyniki konkursu "Rodzina Zastępcza? - WARTO"

 

PIĄTA EDYCJA OTWARTEGO KONKURSU

RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Wyniki:

Kategoria wiekowa:

1-6 lat

1. Paweł Grzelak

2. Iga Stefańska

3. Monika Szymczyk

7-12 lat

1. Piotr Miernik

2. Oliwia Pawelec

3. ex aequo: Zuzanna Chrząszcz, Julia Tusznio

13- 18 lat

1. Zofia Kamińska

2. Sara Seńkowska

3. Grzegorz Jędrzejczyk

Wyróżnienia:

1-6 lat

  1. Remigiusz Margus

  2. Wiktoria Jankowska

7-12 lat

  1. Liliana Rurarz

  2. Oskar Łutczyk

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2017r (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Floriański 1, Skarżysko- Kamienna.

Zapraszamy laureatów i wszystkich uczestników konkursu!!!

 

30 października 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Wyniki konkursu "Rodzina Zastępcza? - WARTO"

Trening Kompetencji Emocjonalnych

W dniach od 11 do 15 września 2017 r. oraz od 25 do 29 września w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej pn: „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” odbywał się Trening Kompetencji Emocjonalnych. Miejscem realizacji Treningu była restauracja Aramis w Skarżysku - Kamiennej, ul. Szkolna 13. W treningu wzięły udział 3 grupy liczące po 14 osób. Szkolenie obejmowało po 40 godzin dydaktycznych dla każdej z grup.

Uczestniczące w szkoleniu osoby pozyskały wiedzę i umiejętności założone w celach projektu, tj:

- rola emocji w życiu człowieka,

- samoocena i samoakceptacja,

- poczucie własnej wartości,

- asertywność,

- asertywna komunikacja interpersonalna.

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na:

- podniesienie samoświadomości uczestników szkolenia,

-  analizę własnych kompetencji emocjonalnych,

- podniesienie umiejętności dokonywania samooceny,

- uwrażliwienie się na znaczenie asertywnej komunikacji,

- zainicjowanie tworzenia postawy asertywnej, postawy współpracy i otwartości wobec drugiego człowieka,

- nabycie umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów,

- nabycie umiejętności tworzenia własnego wizerunku oraz wywierania zamierzonego wpływu na otoczenie oraz na wzrost świadomości własnych emocji, wzrost motywacji
i aspiracji zawodowych, poczucia własnej wartości, zwiększenie zaufania we własne siły oraz zmiana postaw życiowych na bardziej aktywne.
           Projekt "Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00.

19 października 2017
Czytaj więcej o: Trening Kompetencji Emocjonalnych

Potrzebuję rodziców od zaraz

Terapia taktylna

W ramach projektu pn: ,,Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” obecnie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej odbyło się   szkolenie pod nazwą ,,Terapia taktylna." Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00. 

Terapia taktylna realizowana była w miesiącu wrześniu 2017 r. w restauracji Aramis
w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szkolnej 13. W terapii brały udział dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy szkoleniowe, każda grupa  zrealizowała 40 godzin dydaktycznych.

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry poprzez stymulację zmysłu dotyku. Poza tym w Terapii Taktylnej stosuje się techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W czasie szkolenia zrealizowano tematy:

- regulacja i normalizacja percepcji dotykowej,

- zrównoważenie napięcia mięśniowego,

- relaksacja,

- ,,Kroki" Terapii Taktylnej – stymulacja.

Zrealizowane warsztaty terapii taktylnej stworzyły możliwość polepszenia jakości więzi pomiędzy opiekunem i dzieckiem. Istotnym elementem szkolenia było także wzmacnianie motywacji
i pobudzanie do aktywnego działania.

10 października 2017
Czytaj więcej o: Terapia taktylna