Program korekcyjno-edukacyjny - ważna informacja

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 kwietnia 2024

WAŻNA INFORMACJA

w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc domową 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej informuje, iż Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie od stycznia 2024 roku, obejmuje minimum 51 godzin spotkań grupowych  i 3 godziny indywidualnych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym, a grupa ma charakter otwarty, tzn., że  w każdym czasie trwania Programu może dołączyć nowy uczestnik. Terminy ustalane są bezpośrednio z Koordynatorem Programu korekcyjno-edukacyjnego. Pierwszorzędowo będą przyjmowane osoby z terenu powiatu skarżyskiego.

Miejscem realizacji programu jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Plac Floriański 1 pok. nr 18

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają: pracownik socjalny, oraz koordynator  programu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–15:00 pod nr telefonu: 

41 25 21 953 wew. 23 lub 24

WAŻNA INFORMACJA

w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc domową 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej informuje, iż Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie od stycznia 2024 roku, obejmuje minimum 51 godzin spotkań grupowych  i 3 godziny indywidualnych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym, a grupa ma charakter otwarty, tzn., że  w każdym czasie trwania Programu może dołączyć nowy uczestnik. Terminy ustalane są bezpośrednio z Koordynatorem Programu korekcyjno-edukacyjnego. Pierwszorzędowo będą przyjmowane osoby z terenu powiatu skarżyskiego.

Miejscem realizacji programu jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Plac Floriański 1 pok. nr 18

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają: pracownik socjalny, oraz koordynator  programu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–15:00 pod nr telefonu: 

41 25 21 953 wew. 23 lub 24

- zajęcia grupowe i indywidualne  realizowane są od 03 stycznia 2024 roku, odbywają się raz w tygodniu,  w każdą środę od godziny 15:00–18:00.

Do udziału w Programie można zgłaszać osoby przez cały rok. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób, które zainteresowane są udziałem w zajęciach oraz od takich instytucji jak:  Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Sąd, Prokuratura, Policja oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.

W bieżącym roku także inne powiaty z terenu naszego województwa będą realizować zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie ( powiaty kielecki, konecki, miasto Kielce ). Informacje na temat dostępności do programu są zamieszczane na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce przeciwdziałanie przemocy domowej. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc domową w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie. Dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy domowej.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, po odbyciu kary pozbawienia wolności (z 207 art. KK) albo wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc domową, które ukończyły, bądź uczestniczyły w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest w oparciu o:

1) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U.2024 poz. 242)

2)  W sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (MP. Z 2023, poz. 1232) Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2023 r.

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru  zaświadczeń o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz.U. 2023 poz. 1164);

 4) Materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców domowej na podstawie art. 7 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy domowej ( Dz.U.2024 poz. 242) przy współpracy Wojewody Świętokrzyskiego  z przedstawicielami jednostek realizujących Programy korekcyjno-edukacyjne (PKE) na terenie województwa świętokrzyskiego.

Z poważaniem,

Jolanta Mruz

 

 

Autor: Jolanta Mróz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarzysku-Kamiennej
Data utworzenia:2024-04-19
Data publikacji:2024-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Mróz
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:1776