Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030

Informujemy, iż w dniach od 7 do 13 marca 2024 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030. W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprskarzysko.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030”.

 W załączeniu:

  1. Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030.
  2. Formularz konsultacyjny.
29 lutego 2024
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026

Informujemy, iż w dniach od 7 do 13 marca 2024 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026.

W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprskarzysko.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2021- 2023.

W załączeniu:

  1. Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026.
  2. Formularz konsultacyjny.
29 lutego 2024
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Pomoc dla osób usamodzielnianych,

które opuściły pieczę zastępczą

Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 426). Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjnego, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc:

- na kontynuowanie nauki,

- usamodzielnienie,

- zagospodarowanie.

Udziela się również pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia,

a także zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

11 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Pomoc dla osób usamodzielnianych