Program korekcyjno - edukacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie odbywa się poprzez konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Zajęcia grupowe prowadzone są w każdy piątek tygodnia od godz. 15.00 do 18.00, natomiast konsultacje indywidualne należy wcześniej umówić ze specjalistą osobiście lub telefonicznie wew. 23.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest do:

 • osób, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w Programie tym samym akceptując fakt stosowania przemocy.
 • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary,
 • osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w tym przypadku Program będzie stanowić  uzupełnienie podstawowej terapii),

Założenia Programu

Założenia do prowadzenia niniejszego programu opierają się na aktualnej wiedzy na temat przemocy domowej i prowadzą do stwierdzenia, że:

 • stosowanie przemocy jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność moralną i prawną,
 • stosowanie przemocy nie może być usprawiedliwione stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary,
 • przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużyciem siły i władzy oraz dążeniem do kontrolowania współmałżonki/współmałżonka, partnera/partnerki, dziecka lub sytuacji rodzinnej,
 • przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski dla sprawcy,
 • przemoc domowa jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy wielu ludzi, często zakorzeniona jest we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie,
 • można nauczyć się niestosowania przemocy, nie należy godzić się na przemoc i rezygnować z jej powstrzymywania.

Mając na uwadze powyższe założenia niniejszy program opiera się na współczesnych rozwiązaniach uwzględniających podejście integracyjne, łączące wybrane elementy tradycyjnych modeli pracy ze sprawcami przemocy, do których należą:

 • równość płci, prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • edukacja na temat norm obyczajowych i zasad ogólnie przyjętych,
 • promocja wartości i idei wspierających godność osoby i dobro rodziny,
 • stosowanie procedur behawioralno–poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań przemocowych,
 • praca z własnymi przekonaniami,
 • elementy Treningu Zastępowania Agresji (dylematy moralne).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SKarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2017-12-15
Data publikacji:2017-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Perkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:2456