Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Pomoc dla osób usamodzielnianych,

które opuściły pieczę zastępczą

Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 426). Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjnego, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc:

- na kontynuowanie nauki,

- usamodzielnienie,

- zagospodarowanie.

Udziela się również pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia,

a także zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

11 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Pomoc dla osób usamodzielnianych

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

26 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

11 maja 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2021