Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Autor: Paweł Perkowski

Artykuły

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -   „Trauma dziecięca – dziecko jako świadek przemocy domowej”     

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 28.09.2022 r. o godz. 12.00.

19 września 2022
Joanna Mech

Festyn rodzinny

28 lipca 2022

Aktywny Samorząd w roku 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2022 roku.

W ramach MODUŁU I programu ,,Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków  o dofinansowanie ustala się od 1.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 nabór wniosków ustala się do 10.10.2022 r.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW w trakcie składania wniosku. Poniżej przedstawiamy tabelę, która przybliży Państwu obszary wsparcia w 2022 roku:

 Tabela AS 2022

 Pozostałe warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2022 roku”

21 marca 2022
Małgorzata Szumielewicz

Protokoły z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy Rodzinie i Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022-2026

16 marca 2022
Paweł Perkowski

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026

Informujemy, iż w dniach od 04 do 10 marca 2022 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026. W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (sekretariat).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026”.

 W załączeniu:

 1. ProjektPowiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026.
 2. Formularz konsultacyjny.
4 marca 2022
Paweł Perkowski

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026

 Informujemy, iż w dniach od 04 do 10 marca 2022 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026. W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (sekretariat).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026”.

 W załączeniu:

 1. Projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026.
 2. Formularz konsultacyjny.
4 marca 2022
Paweł Perkowski

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

12 stycznia 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

24 grudnia PCPR nieczynne

Uwaga

Informujemy, że 24 grudnia 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne. (Dzień 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy przysługującym w zamian za święto 25 grudnia przypadającego w sobotę)

14 grudnia 2021
Paweł Perkowski

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

27 września 2021
Małgorzata Szumielewicz

Program "Opieka wytchnieniowa"

 

UWAGA osoby zakwalifikowane do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 zostaną niezwłocznie poinformowane o sposobie jego realizacji.

Jednocześnie informujemy, że od 2 do 10 września 2021 r. trwa nabór uzupełniający.

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Druki do pobrania poniżej lub w sekretariacie PCPR.

Serdecznie zapraszamy

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww. tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 tej ustawy.

Zakres działań

Zapewnienie adresatom programu możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę specjalistycznego poradnictwa.

Limit dla usługi specjalistycznego wsparcia wynosi 20 godzin.

W przypadku liczby zgłoszonych adresatów Programu przekraczającej możliwości jego realizacji przez Powiat Skarżyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej mogą obowiązywać dodatkowe procedury naboru zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

2 września 2021
Paweł Perkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Perkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:59600