Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Empatia i jej znaczenie w rodzicielstwie zastępczym.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 20.02.2020 r. o godz. 11.00.

6 lutego 2020
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Depresja i jej zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 19.03.2020 r. o godz. 11.00.

6 lutego 2020
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od 1 stycznia br. uległy zmianie druki wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Poniżej znajdują się linki do pobrania wniosków.

 

Dodatkowo informujemy, że osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. W Systemie SOW zostały aktywowane nabory wyżej wymienionych wniosków. Poniżej link do materiału na portalu SOW.
 
8 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Spotkanie informaycjno - szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Problemy szkolne. Przyczyny i formy pomocy.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 16.01.2020 r. o godz. 11.00.

23 grudnia 2019
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Spotkanie informaycjno - szkoleniowe

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Wyznaczanie zdrowych granic i budowanie bliskości w rodzinie.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 21.11.2019 r. o godz. 11.00.

8 listopada 2019
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjno - szkoleniowe

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -  „Czynniki ryzyka w okresie dorastania.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 24.10.2019 r. o godz. 11.00.

2 października 2019
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

Ruszył nabór wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Od 26 września 2019 roku wnioski można składać w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory:

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie z uczelni
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
 2. Zaświadczenie z uczelni/szkoły sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych, zawierające informację o dofinansowaniu kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 4. Kserokopia/skan Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy).
 5. W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie) oraz pisemne oświadczenie pełnomocnika, iż nie jest oni w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np. związki gospodarcze, rodzinne, osobowe, itp.
 6. W przypadku występowania z wnioskiem przez opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię/ skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną.
 7. W przypadku zdarzenia losowego w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2018 r. lub w 2019 r. należy załączyć dokument wystawiony przez właściwą jednostkę.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 3 do wniosku.
 9. W przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe należy załączyć oświadczenie, iż wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.

Załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

26 września 2019
Czytaj więcej o: Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

Zaproszenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Poprawna komunikacja drogą do porozumienia.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 25.09.2019 r. o godz. 11.00.

11 września 2019
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rodzin zastępczych

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. Więcej informacji na stronie PFRON.

12 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Nabór wniosków w ramach programu "Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2019 r.  do 30 listopada 2019r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski będzie można pobierać od 01.08.2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej.

            Prosimy o składanie wniosków na świadczenie Dobry Start do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w sekretariacie naszej jednostki w terminie                              od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . Jeśli Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej będzie mieć możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w naszej siedzibie.

16 lipca 2019
Aleksandra Biegańska-Iciek
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu "Dobry Start"