Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły w załacznikach.

4 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wynik postępowania - zadanie "Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych"

Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie „Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych”

Rodziny Zastępcze

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”
Michel Quoist

 

PCPR w Skarżysku- Kamiennej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Zainteresowanych tą formą pieczy zastępczej zapraszamy po bliższe informacje do naszej siedziby, która mieści się przy Placu Floriańskim 1 (parter) w Skarżysku- Kamiennej lub prosimy o kontakt telefoniczny: 41 25 21 953

 

4 lipca 2017
Czytaj więcej o: Rodziny Zastępcze

Spotkanie partnerów "Paktu Zatrudnieniowego"

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, 20 czerwca 2017r. spotkali się partnerzy zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp rozmawiali tym razem o kolejnym etapie realizacji projektu, a przede wszystkim podsumowali efekty dotychczasowej aktywizacji zawodowej.

W efekcie testowania innowacyjnego narzędzia Jobfirma 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę, 4 osoby odbywają staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia, jedna osoba rozpoczęła udział w pracach społecznie użytecznych.
Do momentu zakończenia realizacji projektu, czyli do 31 sierpnia br., osoby bezrobotne oraz pracodawcy nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu.

Przedstawiono także zasady realizacji drugiego naboru grupy odbiorców

30 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Spotkanie partnerów "Paktu Zatrudnieniowego"

Pakt Zatrudnieniowy - informacja

Nawiązując do ustaleń na spotkaniu Paktu Zatrudnieniowego 20 czerwca br. w zakresie II naboru do projektu informujemy, że udało nam się pozyskać 3 pracodawców zgłaszających  3 oferty stażu i 4 oferty pracy dla osób bezrobotnych 50 +
Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy w zakładce "Pakty Zatrudnieniowe" na stronie Lidera Paktu:
http://skarzysko.praca.gov.pl/ii-nabor-oferty-pracy/stazu.//-/asset_publisher/phmmqlIu7RkC/content/4998585-oferty

30 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Pakt Zatrudnieniowy - informacja

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500001140-N-2017 z dnia 26-06-2017 r.

Skarżysko-Kamienna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534156-N-2017 
Data: 19/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29105379800000, ul. Plac Floriański  1, 26110   Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 521 953, e-mail pcpr.sko@wp.pl, faks 41 2521953 w. 16. 
Adres strony internetowej (url): http://www.pcprskarzysko.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: 2017-06-28, godzina: 09:30  
W ogłoszeniu powinno być: 2017-07-03, godzina: 08:30  

26 czerwca 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie:

 „Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych”

w projekcie pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

19 czerwca 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wynik postepowania - badania psychologiczne

Zamawiający informuje iż wyniku zapytania ofertowego na realizację usługi psychologa w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Joannę Kędziora za kwotę 24 864 zł brutto.

24 maja 2017
Czytaj więcej o: Wynik postepowania - badania psychologiczne

Telefon zaufania