Spotkanie partnerów "Paktu Zatrudnieniowego"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2017

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, 20 czerwca 2017r. spotkali się partnerzy zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp rozmawiali tym razem o kolejnym etapie realizacji projektu, a przede wszystkim podsumowali efekty dotychczasowej aktywizacji zawodowej.

W efekcie testowania innowacyjnego narzędzia Jobfirma 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę, 4 osoby odbywają staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia, jedna osoba rozpoczęła udział w pracach społecznie użytecznych.
Do momentu zakończenia realizacji projektu, czyli do 31 sierpnia br., osoby bezrobotne oraz pracodawcy nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu.

Przedstawiono także zasady realizacji drugiego naboru grupy odbiorców

do projektu ,,Pakty zatrudnieniowe w Polsce (powiat skarżyski)”. Celem tego naboru będzie wyłonienie grupy 5 bezrobotnych powyżej 50 r.ż. i ich aktywizacja w oparciu
o narzędzie jakim jest Baza Pracodawców. Pracodawcy, którzy przystąpią
do współpracy z Paktem i złożą formularz zgłoszeniowy, zadeklarują tym samym gotowość wsparcia realizacji projektu, określą jednocześnie swoje potrzeby kadrowe
w zakresie zatrudnienia nowego pracownika. Pracownicy Biura Paktu we współpracy
z pracodawcą przygotują informację dla Partnerów oraz osób bezrobotnych zawierającą charakterystykę poszukiwanego kandydata do pracy. Partnerzy paktu po zweryfikowaniu potencjału własnych klientów, skontaktują się z nimi informując
o możliwości podjęcia pracy. Informacje o pozyskanych miejscach pracy lub stażu będą również umieszczane w siedzibach Partnerów, na portalach i stronach internetowych. Opieka nad uczestnikiem projektu nie kończy się wraz z momentem podjęcia pracy. Zarówno oni, jak i pracodawcy mogą liczyć na wsparcie kadry projektu, do momentu ostatecznego zamknięcia tego etapu.  

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z komunikacją między Partnerami i uwarunkowaniami psychospołecznymi działania Paktu.

Pakt Zatrudnieniowy nadal poszukuje pracodawców zainteresowanych współpracą a przede wszystkim zatrudnieniem uczestników projektu. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub u Pani Ewy Urban pod numerem telefonu 607 279 907.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-30
Data publikacji:2017-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3340