SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 czerwca 2017

na zadanie:

 „Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych”

w projekcie pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Autor: Paweł Perkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-19
Data publikacji:2017-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Perkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:3321