Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -  „Stereotypowe myślenie a problemy wychowawcze.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 07.12.2022 r. o godz. 12:00.

23 listopada 2022
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -  „Trudności komunikacyjne – jak rozmawiać z dzieckiem o jego problemach.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 23.11.2022 r. o godz. 12:00.

28 października 2022
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -  „Powiedz mi, co czujesz czyli jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach.”

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 26.10.2022 r. o godz. 12:00.

12 października 2022
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat -   „Trauma dziecięca – dziecko jako świadek przemocy domowej”     

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w sali konferencyjnej w dniu 28.09.2022 r. o godz. 12.00.

19 września 2022
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Festyn rodzinny

Aktywny Samorząd w roku 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2022 roku.

W ramach MODUŁU I programu ,,Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków  o dofinansowanie ustala się od 1.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 nabór wniosków ustala się do 10.10.2022 r.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW w trakcie składania wniosku. Poniżej przedstawiamy tabelę, która przybliży Państwu obszary wsparcia w 2022 roku:

 Tabela AS 2022

 Pozostałe warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2022 roku”

21 marca 2022
Małgorzata Szumielewicz
Czytaj więcej o: Aktywny Samorząd w roku 2022

Protokoły z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy Rodzinie i Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022-2026

16 marca 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Protokoły z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026

 Informujemy, iż w dniach od 04 do 10 marca 2022 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026. W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (sekretariat).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026”.

 W załączeniu:

 1. Projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026.
 2. Formularz konsultacyjny.
4 marca 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026

Informujemy, iż w dniach od 04 do 10 marca 2022 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026. W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1 (sekretariat).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026”.

 W załączeniu:

 1. ProjektPowiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022- 2026.
 2. Formularz konsultacyjny.
4 marca 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

12 stycznia 2022
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”