Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaproszenie na spotkanie

"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego, na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Rodzinna opieka zastępcza jako forma pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie.
Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 28.12.2017 r o godz. 10.30.
Zapraszamy. "

7 grudnia 2017

Zaproszenie na debatę

16 listopada 2017

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie w ramach tegorocznej Akcji Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz", na którym zostanie poruszony temat - "Rodzina zastępcza - najlepsza forma opieki nad dzieckiem skrzywdzonym".
Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 29.11.2017 r o godz. 10.30.
Zapraszamy.

10 listopada 2017

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

 

9 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom piątej edycji konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”. Konkurs zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w powiecie skarżyskim. Udział w nim mógł wziąć każdy! Regulamin nie przewidywał żadnych ograniczeń. Jednak największą popularnością cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Oto lista nagrodzonych osób:

Kategoria wiekowa:

1-6 lat

1. Paweł Grzelak

2. Iga Stefańska

3. Monika Szymczyk

7-12 lat

1. Piotr Miernik

2. Oliwia Pawelec

3. ex aequo: Zuzanna Chrząszcz, Julia Tusznio

13- 18 lat

1. Zofia Kamińska

2. Sara Seńkowska

3. Grzegorz Jędrzejczyk

Wyróżnienia:

1-6 lat

  1. Remigiusz Margus

  2. Wiktoria Jankowska

7-12 lat

  1. Liliana Rurarz

  2. Oskar Łutczyk

Nagrody wręczyli Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski, sponsorzy: Paweł Werens z firmy „Medos” i Michał Lulkowski- firma „Lulex” oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Perkowski. Następnie konkurs „na żywo” o tematyce związanej z rodziną i rodzicielstwem zastępczym poprowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR-u.

Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród: Pawłowi Werensowi z firmy „Medos”, Michałowi Lulkowskiemu z firmy „Lulex” Wojciechowi Żelaśkiewiczowi- „Kombinat Formy”, Jackowi Kornackiemu- hurtownia „Kornel”, Katarzynie Michnowskiej- Małek- Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Posterunkowi Straży Ochrony Kolei oraz firmie „Spartan”, a także Pani Jolancie Jagiełło za poprowadzenie uroczystości.

Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Sali- Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Skarżysku- Kamiennej pokonkursową wystawę prac można zobaczyć w bibliotece przy Placu Floriańskim 1.

 

9 listopada 2017
Paweł Perkowski

Wyniki konkursu "Rodzina Zastępcza? - WARTO"

Przejdź do - Wyniki konkursu "Rodzina Zastępcza? - WARTO"

 

PIĄTA EDYCJA OTWARTEGO KONKURSU

RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Wyniki:

Kategoria wiekowa:

1-6 lat

1. Paweł Grzelak

2. Iga Stefańska

3. Monika Szymczyk

7-12 lat

1. Piotr Miernik

2. Oliwia Pawelec

3. ex aequo: Zuzanna Chrząszcz, Julia Tusznio

13- 18 lat

1. Zofia Kamińska

2. Sara Seńkowska

3. Grzegorz Jędrzejczyk

Wyróżnienia:

1-6 lat

  1. Remigiusz Margus

  2. Wiktoria Jankowska

7-12 lat

  1. Liliana Rurarz

  2. Oskar Łutczyk

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2017r (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Floriański 1, Skarżysko- Kamienna.

Zapraszamy laureatów i wszystkich uczestników konkursu!!!

 

30 października 2017
Paweł Perkowski

Potrzebuję rodziców od zaraz

10 października 2017

KONKURS: „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej edycji otwartego konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Zdajemy sobie sprawę, że temat konkursu nie jest łatwy. Tym bardziej liczymy na Państwa wrażliwość i pomysłowość. Mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do skutecznej promocji rodzinnej pieczy zastępczej, bo warto!

Cel przyświecający naszej działalności to zapewnienie rodzinnej formy opieki dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. Pragniemy podkreślić, że jedynie rodzice zastępczy są w stanie stworzyć dziecku najbardziej przyjazne środowisko wychowawcze, oczywiście po prawidłowo funkcjonujących rodzicach biologicznych.

Wszelkich informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą udzielamy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, którego Regulamin zamieszczamy poniżej.

 

6 października 2017
Paweł Perkowski

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku -  Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na spotkanie,  na którym zostanie poruszony temat - "Problemy wieku  adolescencji".

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 25.10.2017 r. o godz. 10.30

Zapraszamy

3 października 2017

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Trening Zastępowania Agresji

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Trening Zastępowania Agresji w ramach projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”.

W ramach projektu p.n „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego             w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 31.07.2017 r. do 05.08.2017 r. odbył się wyjazd rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi. Rodziny pojechały na pięciodniowy wyjazd do pięknej miejscowości Chotowa położonej w województwie podkarpackim. Podczas pięciodniowego pobytu rodzice zastępczy oraz ich podopieczni pod okiem doświadczonych trenerów uczestniczyli  w zajęciach związanych z realizacją projektu. Rodzice zastępczy wzięli udział w Treningu Kompetencji Rodzicielskich mającym na celu poprawę umiejętności  radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Trening Kompetencji Rodzicielskich obejmował następujące tematy: relacje rodzic – dziecko, pochwała opisowa a tradycyjna, komunikacja
z dzieckiem, moje granice psychologiczne – granice w relacjach rodzinnych, kary ranią – konsekwencje wychowują.

Podopieczni uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji nakierowanego na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kontroli emocji. Trening Zastępowania Agresji obejmował zajęcia praktyczne, jak również teoretyczne takie jak: trening pozytywnej komunikacji, trening zachowań asertywnych.

Uczestnikom przez cały czas wyjazdu towarzyszyła słoneczna pogoda. Popołudniami rodzice zastępczy wraz ze swoimi pociechami aktywnie spędzali wolny czas ciesząc się pięknymi widokami urokliwego miasteczka. Podczas całego pobytu panowała miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca integracji rodziców i dzieci. Rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi miały okazje zaprzyjaźnić się i wymienić się  doświadczeniami.

12 września 2017

Wspieranie Rodzinnej Pieczy Zastępczej - poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne w ramach projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”

W  ramach projektu pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych uczestnicy projektu tj. 32 rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych i poradnictwie psychologicznym.

Poradnictwo psychologiczne odbywało się w terminie od 09.05.2017 r. do 31.05.2017 r., natomiast badania psychologiczne od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

W ramach poradnictwa psychologicznego psycholog miał za zadanie zdiagnozować sytuację problemową, zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby rodziny. Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

12 września 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8275