Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Wynik postępowania - diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

9 lipca 2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z zapytaniem na realizację zadania Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej informuje, iż wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

GERAMO Consulting Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17/4
20-010 Lublin

Cena oferty 52 398 złotych brutto

Oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu i zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Autor: Agnieszka Kwiatkowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2018-07-09
Data publikacji:2018-07-09
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kwiatkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:1049