Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Terapia taktylna

10 października 2017

W ramach projektu pn: ,,Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” obecnie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej odbyło się   szkolenie pod nazwą ,,Terapia taktylna." Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00. 

Terapia taktylna realizowana była w miesiącu wrześniu 2017 r. w restauracji Aramis
w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szkolnej 13. W terapii brały udział dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy szkoleniowe, każda grupa  zrealizowała 40 godzin dydaktycznych.

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry poprzez stymulację zmysłu dotyku. Poza tym w Terapii Taktylnej stosuje się techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W czasie szkolenia zrealizowano tematy:

- regulacja i normalizacja percepcji dotykowej,

- zrównoważenie napięcia mięśniowego,

- relaksacja,

- ,,Kroki" Terapii Taktylnej – stymulacja.

Zrealizowane warsztaty terapii taktylnej stworzyły możliwość polepszenia jakości więzi pomiędzy opiekunem i dzieckiem. Istotnym elementem szkolenia było także wzmacnianie motywacji
i pobudzanie do aktywnego działania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:885