Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna uczestników projektu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 sierpnia 2018

Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne oraz badania psychologiczne realizowane były w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy projektu tj. 20 rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych, poradnictwie psychologicznym i poradnictwie pedagogicznym.

Poradnictwo psychologiczne i poradnictwo pedagogiczne odbywało się w terminie od 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r., natomiast badania psychologiczne od 10.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

W ramach poradnictwa  psychologicznego i pedagogicznego zdiagnozowano sytuację problemową rodzin, ich zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby.

Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

Autor: Agnieszka Kwiatkowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2018-08-24
Data publikacji:2018-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kwiatkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:1943