Posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 lutego 2018

27 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego, tym razem w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, gdzie rola gospodarza przypadła Dyrektorowi PCPR Pawłowi Perkowskiemu.

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Rady, Paulina Oshkina, omówiła w skrócie kształt Regulaminu rekrutacji do II edycji projektu Jobfirma II. Nie zgłoszono uwag do zapisów Regulaminu, w związku z czym został przyjęty jednomyślnie. W dalszej części poruszono uzgodnione wcześniej indywidualnie z członkami Paktu, zagadnienia związane z tematyką działań JobFirmy 2018 oraz kolejne etapy planowanej rekrutacji uczestników. 

  Podczas spotkania ustalono, że już od 5 marca rozpoczęty zostanie nabór formularzy zgłoszeniowych uczestników do projektu. Planowo ma on potrwać do 20 marca. Organizatorzy przewidują jednak, że w przypadku wpłynięcia 35 zgłoszeń, nabór może zostać skrócony. W terminie 21-29.03.2018r. wstępnie zaplanowano prace Komisji Rekrutacyjnej, przed którą stanie trudne zadanie wyłonienia 16 uczestników projektu, spośród złożonych w terminie aplikacji.

W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła przyszłości funkcjonowania Jobfirmy 2018, zakresu udzielonego uczestnikom projektu wsparcia przez poszczególnych członków i ścisłej współpracy w zakresie wymiany informacji między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu. Priorytetem w najbliższym czasie będzie sprawne przeprowadzenie rekrutacji
i towarzyszącej jej kampanii promocyjnej.

Już dziś wiadomo, że pierwszym działaniem wspierającym uczestników projektu będzie szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Jego uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium, a osoby spoza Skarżyska-Kamiennej dodatkowo na zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy projektu, po ukończeniu szkolenia zostaną objęci indywidualną opieką doradcy indywidualnego (JOBscauta), z którym będą realizować zaplanowane cele zawodowe, zostaną objęci usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a w indywidualnych przypadkach również wsparciem partnerów Paktu w zakresie świadczonych przez te instytucje usług. Każdy uczestnik Paktu będzie miał szansę zbadać swój poziom kompetencji, dzięki czemu zostaną dla niego określone wymiary zdolności zatrudnieniowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu wraz ze wzorem formularzy rekrutacyjnych zostaną opublikowane 01.03.2018r. na stronie skarżyskiego urzędu pracy. Informacje te znajdą się również na stronach internetowych pozostałych członków Paktu.

Tekst: Magdalena Kosiec- Rykowska

Autor: Magdalena Kosiec- Rykowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego

    Posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego

  • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego

    Posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-28
Data publikacji:2018-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Kosiec- Rykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:1785