Trening Kompetencji Emocjonalnych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 października 2017

W dniach od 11 do 15 września 2017 r. oraz od 25 do 29 września w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej pn: „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” odbywał się Trening Kompetencji Emocjonalnych. Miejscem realizacji Treningu była restauracja Aramis w Skarżysku - Kamiennej, ul. Szkolna 13. W treningu wzięły udział 3 grupy liczące po 14 osób. Szkolenie obejmowało po 40 godzin dydaktycznych dla każdej z grup.

Uczestniczące w szkoleniu osoby pozyskały wiedzę i umiejętności założone w celach projektu, tj:

- rola emocji w życiu człowieka,

- samoocena i samoakceptacja,

- poczucie własnej wartości,

- asertywność,

- asertywna komunikacja interpersonalna.

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na:

- podniesienie samoświadomości uczestników szkolenia,

-  analizę własnych kompetencji emocjonalnych,

- podniesienie umiejętności dokonywania samooceny,

- uwrażliwienie się na znaczenie asertywnej komunikacji,

- zainicjowanie tworzenia postawy asertywnej, postawy współpracy i otwartości wobec drugiego człowieka,

- nabycie umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów,

- nabycie umiejętności tworzenia własnego wizerunku oraz wywierania zamierzonego wpływu na otoczenie oraz na wzrost świadomości własnych emocji, wzrost motywacji
i aspiracji zawodowych, poczucia własnej wartości, zwiększenie zaufania we własne siły oraz zmiana postaw życiowych na bardziej aktywne.
           Projekt "Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SKarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2017-10-19
Data publikacji:2017-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1311