Wspieranie Rodzinnej Pieczy Zastępczej - poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 września 2017

Poradnictwo psychologiczne i badania psychologiczne w ramach projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”

W  ramach projektu pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych uczestnicy projektu tj. 32 rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych i poradnictwie psychologicznym.

Poradnictwo psychologiczne odbywało się w terminie od 09.05.2017 r. do 31.05.2017 r., natomiast badania psychologiczne od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

W ramach poradnictwa psychologicznego psycholog miał za zadanie zdiagnozować sytuację problemową, zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby rodziny. Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-12
Data publikacji:2017-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1006