Klauzula informacyjna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 października 2020

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. zwanym dalej „RODO”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Skarżysku- Kamiennej ul. Plac Floriański 1, a podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • w sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, to:

adres korespondencyjny 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, adres e-mail: iodpcpr.sko@wp.pl, tel.41 253 00 23;

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • w razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia wnioskowanego wsparcia,
 • podstawą przetwarzania danych jest podstawą przetwarzania moich danych jest: 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym danych dotyczących zdrowia), art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby lub zgoda osoby której dane dotyczą;
 • Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych
  w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-05
Data publikacji:2020-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2878